האם אתמולי שלי ואתמולך שלך שהיו ברגע חסד אתמולנו, ייפגשו גם פעם ביומי יומך- ובמחר של שנינו?! או שזהו מרדף קבוע בו החולף הוא הקיים, והמציאות היא רק עיגולי הזיכרון המרצדים במוחנו...