בהפסקה יצאנו לאכול. את דיברת על לאו-צה ואני בהיתי בך שותה שוקו. את אומרת שרזית ואני משמין עם כל שלוק. אחר כך, בחזרה, לקחת את ידי ואמרת "קרה" כשהפניתי גב כעסת ואמרת שאני קר. אני יורה מבטים שלא תראי.