אתה פוחד ממני. אתה פוחד שאגלה את הסוד הנורא שאתה מסתיר. אני קוראת אותך עיוור הקורא ברייל ולא מאמין למקרא אצבעותיו הרי אמרת שתפסיק שכבר אין לך כוחות ושוב אתה עושה זאת שוב. מתי תלמד להפריד בין טפל לעיקר מתי תבין שלא תמיד אהיה שם בשבילך מתי יהיה לי הכח להגיד   זהו, נגמר!