לצאת לאלתר מהשטחים! דגל שחור, מתנוסס מעל הכיבוש. לחיילי צה"ל, יש לומר: מטלטליכם קפלונה! שימרו על המצפון! צאו מהשטחים! דם לשווא, חידלו לשפכנה! הצילו טוהר - המוסר! הכיבוש, הוא משחית! מוסר - ישראל, בכבשנו שֶחֶק. סיומו, יציל חיי אדם!