אומרים: "זריזין מקדימים למצוות". אז מדוע כשרצתי הבקר במעלה הנחל לקיים את דבר מעשיך, ה', גמלת לי בשברי הליכה?