אל תתני לו בפגישה הראשונה

להוליכך למקומות בהם כולן הלכו

אמרי לו אתה לא שונה, לא מיוחד.

תני לו להרגיש שהסוף קרב

אחזי בו חזק ונשמי

קרוב אל פיו

נשמי

וכשהבל פיך על פניו חייכי מתוק

והרפי.