באמת? ואם אכתוב שנמאס שאתה לא מחדש שאתה לא מעניין שאין איש איש ששומע לך האם אז תתייחס? האם אז תמצמץ? בוא בוא אליי ילדון עצלן. ספר לי שירך כתוב סיפוריך הזל הזל דימעה (אם תוכל) וחדל.