אז איך זה שאתה לא מכיר אותי. אוהבת לרוץ בין השדות אוחזת לקט שיבולים יחפה מדלגת מעל קוצים אבנים האדמה בוערת תחת רגליי. ואתה יודע זאת. יודע. אז למה למה אתה לא.