אז עברנו את יום כיפור. אני חושבת על האופנוע החדש על הסרט שראיתי שלשום ועל הדברים שהטחתי באבי. אני רואה סרטים בלי תרגום עוברים מול עיניי וקשה לי לתפוס את קצה חוט המחשבה שהתחיל שלשום בעוד אני מפליגה בין סוף העולם לתחילתו כן, שם הכל התחיל סרט רע. למה גולדה מאיר הופיעה לי בחלום?