היה לי זמן מוצק לכווץ אחרי שעזבת. לא נתת את הזמן לא חיכית. אתה זורק לעברי את החומר ומצפה לעבודת ידיים. כמה פעמים כבר אמרתי שריריי כואבים אין לי לא היום ולא מחר את הכח לעצב. אני עסוקה בלברוח משאר המתנות שהשארת רודפות רודפות אותי כל פעם מחדש. עם האחרונה שהשארת לא היה פתק החלפה.