רביעית -

...

גלגל

המבט שפגע בי (במרחק נגיעה)

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה