רביעית -

...

בטבעת זו

מעולם לא אמרתי צר לי

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה