רביעית -

...

במקום

מקפלת סדינים

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה