כל אחד מהם תפס אותך אחרת.

לכולם ידיים דוקרות. שפתיים דורשות. עיניים.

אצלך.

כל אחד מהם ניסה אותך אחרת.

לכולם דרישות. חלומות גדולים. רצונות שונים.

ממך.

כל אחד מהם רוצה אותך אחרת.

שתבכי.

שתכאבי.

שתברחי.

שתצעקי.

כל אחד מהם קורע אותך אחרת.

אז למה לא?

הם עוברים בתוכך-

נכנסים ויוצאים.

אז למה לא?

תני להם.

תני להם הכל.

רק שיעזבו.

תני להם מה שהם ירצו.

העיקר שיעזבו.