והנה אדם מוצב ארצה

שאון דילוגי צבאים מוחלף ב

 צחנת גשם ראשון  הנשכחת ל

שריטת בצק רך שזה עתה נילוש.

מסב פניו למראה שדה חמניות

ומעוותן למרירות סוכריה.

 

 

וראשו מגיע השמיימה

פעמוני כרובים מצלצלים בהשתחוום,

ניחוח לחם הפנים מתערב ב

ליטוף רוח על לחי המכוון ל

מראות אלוקים חיים

 כצפיחית בדבש.