חרישית .

שבע שלי או שבעה שלה

השמיני למניינם

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה