חרישית .

פעמיים נייח, אחד נייד

שש שבתות חמש סופיות

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה