חרישית .

השמיני למניינם

פעמיים נייח, אחד נייד

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה