צור ד

"יש דברים שרציתי לומר לך.. ואינם נענים לי.."

שכל, רגש, ומה שבניהם.

דעה אישית

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה