צור ד

"יש דברים שרציתי לומר לך.. ואינם נענים לי.."

המילה הכתובה

מעשי שדים.

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה