צור ד

"יש דברים שרציתי לומר לך.. ואינם נענים לי.."

מעשי שדים.

נכתב ליום הזכרון

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה