צור ד

"יש דברים שרציתי לומר לך.. ואינם נענים לי.."

איך דברים נכתבים

החוף

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה