אתה קודח וקודח לי על
אהבה נכספת, נוצצת, נטולת
קליפה.

אל תחרוז לי ואל תחזור
הִשאר במקומך ללא רצון להמשיך
הלאה, אל המקום ליד הלחי שם
מקומך לא ישכח.

קיבלתי אותך
מספיק.
עכשיו תורי אז

הרמת ידיים

עכשיו אני.