מחפש נחלים אבודים

תינוק, ילד, נער, איש, אבא ובכולם אהבתי אותך עד כלות

בוקר של פרידה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה