יפעת תכלת

חדשה וקצת מבוהלת, מאמינה באלוקים ובבני אדם.

מכתב לעשיר מהרש

אהבת מיכל

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה