יפעת תכלת

חדשה וקצת מבוהלת, מאמינה באלוקים ובבני אדם.

שלוש יריות

אהבת מיכל

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה