יפעת תכלת

חדשה וקצת מבוהלת, מאמינה באלוקים ובבני אדם.

כוכבים נופלים

נסיון

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה