בין לבין הדברים נכתבים

בין שיחים לבתים

לשירים לשיעורים

הרים וסלעים

משפטים נכתבים.

בין תפילה לתפילה

עוברים הנושאים

מפרנסה לתקווה

לשלום בין אחים.

בין הודאה לטרוניא

עוד מילה נכתבת

על אהבה, ודברים אחרים.

ופה אני יושב, בין קפה לקפה

עם דף ועט ולב מתרפה

נפל בי הכח להרים את ראשי

עייף אנוכי

מדברים שביני לביני.

בין הרים וסלעים

ובינות כוכבים

בין אלה להדס

ריחות משכרים

נפשי לה שוכנת

בינות הדברים

מהלך חיי נמצא ..

בין התלמים.