יאנה ר

בת 18, כותבת בעיקר ברגעים שבהם אני צריכה לעשות דברים אחרים ומועילים יותר.

Untitled

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה