זר בתוכם

להם לבדם, נתנה הארץ; ולא-עבר זר בתוכם.(איוב טו יט),

10,000

תפילה עליו ועלי.

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה