זר בתוכם

להם לבדם, נתנה הארץ; ולא-עבר זר בתוכם.(איוב טו יט),

טקסט פוליטי

לאנשי הגֶשֶׁם

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה