זר בתוכם

להם לבדם, נתנה הארץ; ולא-עבר זר בתוכם.(איוב טו יט),

בעל הנס וניסו

יש לחזור לִפרופורציות.

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה