זר בתוכם

להם לבדם, נתנה הארץ; ולא-עבר זר בתוכם.(איוב טו יט),

אור הלבנה

שעה אחת

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה