זר בתוכם

להם לבדם, נתנה הארץ; ולא-עבר זר בתוכם.(איוב טו יט),

היי מה קרה??

בעל הנס וניסו

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה