זר בתוכם

להם לבדם, נתנה הארץ; ולא-עבר זר בתוכם.(איוב טו יט),

כאור בשולי הענף

ללא שם

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה