זר בתוכם

להם לבדם, נתנה הארץ; ולא-עבר זר בתוכם.(איוב טו יט),

שלום עכשיו !

שבת, וקדומים שם המקום.

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה