זר בתוכם

להם לבדם, נתנה הארץ; ולא-עבר זר בתוכם.(איוב טו יט),

לאנשי הגֶשֶׁם

רגע לפני תרגום

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה