מולך אדם. אינסוף וסוף לו: בפנים ושתי עיניים. וכתמיד, ספק מבצבץ ועולה מהו שבתוך הגן הנעול? בנגלה- יש אהבה ואור ופנים אל פנים. ובנסתר מה? ותמיד עם עלות הספק כשני עדים של התראה ושל גזר דין: עיניו של ילד קטן.