יש לַחֲזור לִפרופורציות. משה רבנו לא בדיוק כתב שירים. מלכנו דוד הוא כתב, ואיך! שנינו יודעים מי הגדול מבין שניהם. יש לַחֲזור לִפרופורציות. יעקב אבינו לא כתב שירים. ומי שכתב בדמו את זְהַב הזריחות בִּשדות הקרב גם הוא יפה ממני וממך. יש לַחֲזור לפרופורציות. אברהם אבינו לא כתב שירים. הנה יש אחד נותן סוכריה לילד קטן ומַצֶּית את האור בעיניו, יש אחד כותב על כך. אמור אתה בעצמך מי משניהם יפה ממי. ויש לַחֲזור לפרופורציות. אלוהים לא כותב שירים הוא כותב את העולם.