כתרים, גדולים כבר קשרו לך כִּתרי תורה כִּתרי כהונה כִּתרי מלוכה ויש שנולדו בַּיד עם האורות והספרים ומנִּי אז (בצדק) הם מוכים בַּסנוורים אני לא. אני לבדי התאהבתי בך ולכן אינני עוד תמונת ראי חיוורת של דמותך לכן אני רק רוצה לחבר לך איגרת והיא שיר של אהבה, אחרת. יש כאלה שלהם (בצדק) הלב כואב והִנַם עצובים כששוטה, נבל או שניהם בדמותך עולב אני לא. לי לא אכפת מכל דברי הכזב למי זה אכפת שעולבים כשהוא מאוהב? הם יודעים הכל (או כך הם חושבים) אני מודה: אינני מבין את כל הכתבים! אבל לי לא אכפת. למי אכפת שאת אהבת נפשו אינו מבין גם לְשתיקה יש עֶרֶך בין אוהבים. הרב!...ה ר ב מי יתן לי תמורתך