מתוך הקיר

בתוך הקיר עומד אדם בדד בדד עומד הוא שם... האיש קטן הקיר ענק האיש חלש הקיר חזק (ב.סחרוף)

-מכתב תשובה.

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה