בכו לאבלים ולא לאבדה. שהיא למנוחה ואנו לאנחה. (מועד קטן כה, ב) ___________________________________ בכו לאבלים וגם לאבדה. כי היא למנוחה כי אנו לאנחה. ** בכו לאבלים. ובכו לאבדה בכו לסודהּ בכו לעתידהּ. בכו לאבלים. ובכו לאבידה בכו לבגדהּ בכו להודהּ. בכו לאבלים. ובכו לאבידה בכו לייעודהּ בכו לצעדהּ. בכו לאבלים. ובכו לאבידה בכו ללימודהּ בכו לכבודהּ בכו לילדהּ. ** בכו. בכו לאבלים וגם לאבדה. כי אנו לאנחה כי היא למנוחה.