בעל הנס וניסו. "אין בעל הנס מכיר בניסו". (בבלי, נדה ל"א א') כשעם אור הם יוצאים אל הרחוב אתה למֵד את שלא ידעת- יש ניסים גלויים באמת גם בזמן הזה. ממקומך שלך החשוך אתה מביט ורואה אותם הולכים שניהם, יחדיו: בעל הנס וניסו. מול עיניך ממש מתגשם כלאחר יד, אבל כן הנס שכה כפרת בו בכל מאודך כמוכה שיגעון. עדיין רבים המכחישים ואתה היית רוצה לומר דבר מה אבל בשעה שכזו מי האיש אשר את מילותיו לא ישכח..? אין אומר ודברים. רק מבט נבוך ובתוכו אלף גוונים וקשת רגשות גואים למן גבול השמחה ועד סוף העצב וכל אשר בתווך. ואז- אז בעל הנס רואה אותך במעמדך זה ותמהַּ על המראה. לו רק ידע! מוקדש ל-