עולם ללא אהבה. אנא, כלאי אותי הרחק ולשמש אל תתני להתחמק לכאן לחדור, למקום המסתור, שלי עם בדידותי לא אכפת לי מי צודק, לא אסתפק בעולם ללא אהבה שירת הציפורים משונה וענני גשם מסתירים את הלבנה איתי הכל בסדר, אסתגר בחדר, עם בדידותי לא אכפת לי מי צודק , לא אסתפק בעולם ללא אהבה אז אמתין זה לא רחוק אראה בפני אהבתי בת צחוק לא אדע מתי, אך בסוף היא תימצא כשתבוא אחמוק עד אז אני רק רוצה שתכלאי אותי הרחק ולשמש אל תתני להתחמק לכאן לחדור, למקום המסתור, שלי עם בדידותי לא אכפת לי מי צודק, לא אסתפק בעולם ללא אהבה A World Without Love מילים: Bobby Rydell שרים: Peter and Gordon, 1964 Please lock me away And don't allow the day Here inside, where I hide with my loneliness I don't care what they say, I won't stay In a world without love Birds sing out of tune And rain clouds hide the moon I'm ok, here I stay with my loneliness I don't care what they say, I won't stay In a world without love So I wait, and in a while I will see my true love smile She may come, I know not when When she does, I'll lose So baby until then Lock me away And don't allow the day Here inside, where I hide with my loneliness I don't care what they say, I won't stay In a world without love