הערות ל "ונתנה תוקף" *(ל' אב- י' תשרי) ונתנה תוקף קדושת היום (במילים) כי הוא נורא ואיום (במידת האפשר) ובו תנשא מלכותך (מלכותא דרקיעא), ויכון בחסד כסאך (בשמים), ותשב עליו (בשמי השמים) באמת (באמת!). *** אמת כי אתה (ויגמור בליבו: אתה ורק אתה) הוא דיין-ומוכיח-ויודע-ועד-וכותב-וחותם-וסופר-ומונה ותזכור כל הנשכחות (ויעלה במחשבתו אמרתם של חסידים: עשה מצווה וזכרה- הקב"ה שוכחה עשה עבירה ושכחה- הקב"ה זוכרה) (ויקרא מעומק עומקי הלב: רבש"ע, עשה שהיהודים שלך יזכרו) ותפתח את ספר הזכרונות (פרוטוקול, ללא מחיקות) ומאליו יקרא, וחותם יד כל אדם בו. ובשופר גדול יתקע וקול דממה דקה ישמע (ויזכר בביטויו של אצ"ג: "...והדממה שם--כאחרי כינורות וחלילים שנדמו") ומלאכים יחפזון וחיל ורעדה יאחזון ויאמרו: "הנה יום הדין לפקוד על צבא-מרום בדין" כי לא יזכו בעיניך בדין. וכל באי עולם יעברון לפניך כבני מרון, כבקרת רועה עדרו, מעביר צאנו תחת שבטו, כן תעביר-ותספור-ותמנה-ותפקוד נפש כל חי, ותחתוך קצבה לכל בריה, ותכתוב את גזר דינם (דיני). בראש השנה- יכתבון (אכתב) ובצום יום כיפור- יחתמון: (אחתם:) כמה יעברון וכמה יבראון מי (האם א/) יחיה ומי (האםא/) ימות מי בקצו ומי לא בקצו מי במים ומי באש מי בחרב ומי בחיה מי ברעש ומי במגיפה (ויוסיף במחשבה: מי בנשק קונבנציונאלי ומי בנשק בלתי קונבנציונאלי מי בטיל ומי בנק"ל מי בתאונת דרכים ומי ברשלנות רפואית) מי ינוח ומי ינוע (ויהרהר: מי יעקר מביתו ומי לא יעקר מביתו מי ירצח אופיו ומי לא ירצח אופיו מי יכתבו עליו בעיתון ומי לא יכתבו עליו בעיתון) מי יישקט ומי ייטרף מי ישלו ומי יתייסר מי ירום ומי יישפל (ויבקש במחשבה: השפל את השפלים! כי בא מועד!) מי ייעשר ומי יעני (ויפרש במחשבה: בין בממון בין בדעת). ותשובה ותפילה וצדקה מעבירין (וידייק: לא מבטלין) את רוע הגזירה! אמת כי אתה יוצרם (יוצרי) ואתה יודע יצרם (יצרי) כי הם (אני) בשר ודם: *** אדם יסודו מעפר (אלא מאי? אנחנו התבגרנו מאז ימי הגן) וסופו לעפר (כן! על זה כל המדע עודנו כורע אפיים ארצה) , בנפשו יביא לחמו (במכירתה לאחרים), משול כחרס הנשבר (כדתנן: כלי חרס שבירתן- היא טהרתן) כחציר יבש (בלי טיפת מימוש עצמי) וכציץ נובל (ולא היתה בו הנאה לעולם) כצל עובר (והוא רק בצלמם של אחרים) וכענן כלה (שלפחות היתה בו הנאה לעולם) וכרוח נושבת (לכל עבר) וכאבק פורח (והוא נושב עמה) וכחלום יעוף (כמו החלומות שלו) ואתה הוא מלך, אל חי וקיים. *(סבב א'- ל' אב) **(סבב ב'- ה' אלול) ***(סבב ג'- כ"ד אלול) ****(סבב ד'- ט' תשרי)