תאיר ארץ

עדיין מחפשת את המילים שלא נהגו עוד מעולם

שוק עירוני נתניה, תשס

צבעי אדמה

עולים מעלה