תאיר ארץ

עדיין מחפשת את המילים שלא נהגו עוד מעולם

שין גימל

נשמה, מונולוג

עולים מעלה