תאיר ארץ

עדיין מחפשת את המילים שלא נהגו עוד מעולם

חומה

אוקלידיום

עולים מעלה