תאיר ארץ

עדיין מחפשת את המילים שלא נהגו עוד מעולם

קו 405

לְבוּשִׁים

עולים מעלה