תאיר ארץ

עדיין מחפשת את המילים שלא נהגו עוד מעולם

שיער

ליל ירח

עולים מעלה