תאיר ארץ

עדיין מחפשת את המילים שלא נהגו עוד מעולם

אקסיומה

חברון (אימפרסיה, תש"ס)

עולים מעלה