תאיר ארץ

עדיין מחפשת את המילים שלא נהגו עוד מעולם

תתחיל להתפלל

מרבה רגלים

עולים מעלה