ברגע לפני פריחתה אמרה נשמה לאדם: ראה חייך מה הם משעולי סבכים שאתה יצרת מעשה ידים כלה והולך דם יזע עמל ודמעה צעקה התנוונות קמילה ואני.. הייתי כשצעקת הייתי.כל העת ועתה? אתה. לפני מיתה