וכך, בשישים ושבע לאחר איחוד העיר המחולקת נותרה חצויה היא ברחובות הצרים עלזו אנשים שכורי נצחון ומוכי געגוע פורקים ליבם הרוגש על גבול האבן הקרה: תחי העיר המאוחדת! האח, אחת היא! וזקן מקריח מהנגב אמר: לעולם לא תוכל להיות היא אחת. עם חיץ בליבה, היה מרעים, לעד יהיו בה שני צדדים ..ובעומק נפשי שרידי חומה מצד אחד יש איש מצד שני אשה מוקדש למישהו אי שם בין ירושלים לנגב