וחממה רקומה

 בין אדמת ראשי

לרוח השוחקת

 

נירים נירים

סדורים תלמי הסוררים,

שורשיהם אחוזים-סבוכים

באותיות השולחן ערוך

 

עין אינה חורשת

וטל אינו מרווה את

קרקעיתי הסדוקה

 

ותלתלי עוד אורכים על כתפי זכרוני

 

מתוך הקטלוג של תערוכת הגמר שלי, "שיער באישה ערגה"