מתוך עולמות שבורים

היא היתה חזקה מהחורף, היא היתה חזקה מסופה, לצמוח מכלום שהיה לה, זה סוד הכח שלה...

ז(ג)וגיות

ילדים - זה שמחה?

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה