כנגד זוג נרות דולקים בתל-רומידה ראיתי: בנין עשן משלח עברו למרומים בהיותו הר אש אדומה משלח עברו למרומים בנין עשן כנגד זוג נרות דולקים בתל-רומידה ראיתי קסם חברון