מתוך ציר ארוך נולדתי

והולדתי

ונולדתי

אל מנהרות גופי הפתולים

עפר גופי מאכולת אש עצומה

ובאויר הלח

מערבולת שרפים מרקדים סביב

ערש חיי

דמי ניגרים טיפין טיפין כמו

באים לבשר על

הסתלקותי הממשמשת

(ובאה)

ואני הסלע,

ממתין למכת משה

שואג עד לקצה המדבר

משיצאו ממצרים

חיים