בזכרוני תלתל זהב

מרקד ברוח

חברון

בשומֶת גפנים נבלעת

ברחש

נתזים ממעין אברהם

אבני מבצר המכפלה

משוחים בגעגוע ישן

בעומק אדמתם אוצרים

שמונה זכרונות

חיים