על רצפת הטיילת ההיא מול אורות דיר-רזאח, אולי, ראיתי אותו משרך רגליו בקושי גורר אלי את איבריו הפרוקים מרוב אפשרויות