בני אלעזר,בני! איך מחלחלים דמיך הסוערים אל שורש האדמה יונקת זיעתך וחופנת רגליך נאנקת, בהילקח בן ובלהט השטף העוצם והולך נסדקים בזעם סלעי תחתיות מתבקעים בקול רעש גדול ודמיך פורצים נאספים אל דמי הראל ושלמה מבעבעים ברותחין באין מנוח שוטפים כל גרגר כל חלל מזדמן בצעקתם נקמה בקשתי,נקמה לזכרו של אלעזר ליבוביץ הי"ד נרצח ערש"ק בצומת זיף שבהר חברון