בעין פקוחה ופה פשוק נגעו המים, חדרו עד לקצות העצבים משילים חלקיקי זכרון כשעטפו והתעטפו באורות רטובים