ובחלומי והנה: יריעה פרושה ועמודים ניתלים ורוח קלה מרחפת בגדי לבנה שברירי זכוכית ונצנוץ שבין אגודל לאמה וילדי שלי, תלתליו זהב ולחייו דשנות מאמצני פתע אל געגועיו שלו באצבעות קטנות פורם קורי חלום לילי בוקר