באור הכבוי ששם. בדרך שהולכת ונסללת עם בוא הרגלים שדורכות עליהם בבדידות שאין בה מזור עד המפגש עם בדידות נוספת בצמיחה התמידית שמקיימת קמילה בהיסוס שלא יודע מה, ואיך במה שעוד לא הובן לי, אשִיח (ותִתעטף עלי רוּחי)