נפשי פקחה עיניה מצמצה מקרן שמש שלחה אצבע דקה לסלק ריס טורדן מתחה זרועות ענוגות פלטה אנחת מתייסר נגשה לראי, ראתה שחסר יצאה לה למסע בן ימים למלא חוץ וּפְנים ניערה שיערהּ בחוזקה כשטבלה תחת מפלים דייקה בפס וצבע כשציירה פורטרטים עייפים התנזרה ממילים ומתנועות שפתים פרשה ידיה בשעת שיח של בין ערביים לעת ערב שבה למשכנה. הביטה בראי ולא התמלא