השבת, כמו גרושתי המגיעה עם בתה נוקשת על דלתי פעם בשבוע