על סף גדילה הנה האביב בא כבר על פני הקרקע דשא עשב לאכלה