לך הביתה, תלמד קצת דוט נט לעמקה. חפור בה שמא תגלה אני לטעמך