איבדתי היום עין אחת, טובה. זוכרת, הרציתי לפנייך אז. בשכונה.