זה חמק אל הפתח בסתר - אל המדרגה - עלה ובא. חמץ - פתע מצה.