אני עובי הכריכה בספר בלי שם הכל בוחנים עוביי במבטם באצבע ואגודל נדים בראשם אור צהוב יעשה עימי טוב. * אני עלה מיובש בתפקיד הסימניה כמו גינה בשלכת מורה לשוכחים, משתטח - - מלחץ הדפים. * אני הגופן (נרקיסים) בדיו שחור ניתן למילוי בחנויות המורשות כעת במבצע הנחות * אני אני