היא מאלתרת, בין השוחות, כמו פלטה, מפח מגולוון, בערבי שבתות. מסתירה את האש, צמודה להלכות.